WELLCOME TO

KHAMSOIPITTAYASAN SCHOOL

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ผลการแข่งขัน Math Contest 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประกาศผลการแข่งขัน Math Contest

Updated 21 ก.ค 66

ผลคะแนน Pre-test สอวน.

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประกาศรายประกาศผลคะแนน Pre-test สอวน.

Updated 14 ก.ค 66

ผลการเเข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Updated 14 ก.ค 66

ประกาศ นโยบาย No Gift Policy

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ปีการศึกษา 2566

Updated 16 พ.ค 66